SVCVP

JP SVC "VELIKA PLANA"
Centar za selekciju i reprodukciju domaćih životinja

Meni

Politika

Politika

Politika integrisanog sistema menađžmenta

Politika integrisanog sistema menađžmentai je sastavni deo ukupne Poslovne politike Centra, zasnovana na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema. Njen cilj je potpuno zadovoljenje zahteva, potreba i očekivanja kupaca i drugih interesnih grupa, uz stalno poboljšavanje efektivnosti integrisanog sistema menandžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001: 2005 i SRPS OHSAS 18001: 2008. Da SVC »Velika Plana« bude prepoznatljiv brend kroz inovativnost, odlučnost, progresivnu politiku i marketing strategiju. Da preko visokog kvaliteta proizvoda i usluga, niskih troškova proizvodnje, blagovremene i pouzdane isporuke, visokog poslovnog morala zadrži ime i poziciju, uz povećanje vrednosti proizvodnje i dobiti, ostvaruje neprekidan rast i razvoj radi osiguranja budućnosti. To SVC »Velika Plana« omogućava da zadrži lidersku poziciju u proizvodnji i distribuciji semena genetski visoko vrednih bikova i nerastova, iz svog programa na domaćem i inostranom tržištu;

Razvojna strategija SVC »Velika Plana«

Proizvodnja semena bikova i nerastova od genetski superiornih životinja za potrebe osemenjavanja populacije plotkinja na teritoriji Republike Srbije i šire. Distribucija semena po program Centra do veterinarskih stanica i ambulanti koje vrše uslugu osemenjavanja plotkinja na farmama goveda i svinja. Distribucija tečnog azota veterinarskim stanicama i ambulantama za dopunu kontejnera u kojima se čuva seme bikova. Selekcija bikova i nerastova po programu Glavne odgajivačke organizacije Republike Srbije radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u govedarstvu i svinjarstvu. Pomoć veterinarskim stanicama i ambulantama u rešavanju problema neplodnosti plotkinja u govedarstvu i svinjarstvu. Nabavka neophodne opreme za čuvanje semena i osemenjavanje plotkinja. Edukacija stručnih službi i farmera iz oblasti selekcije i reprodukcije goveda i svinja. Održavanje efektivnosti i efikasnosti distributivne mreže semena i tečnog azota. Održavanje plana rejonizacije distribucije semena bikova i nerastova Aktivno učešće na seminarima, simpozijumima, inovacijama i savetovanjima iz oblasti selekcije i reprodukcije. Učešće u radu komisija na izložbama goveda koje se održavaju od proleća do jeseni na teritoriji Republike Srbije.

Politika zaštite životne sredine

Upravljamo procesima i osobljem i rukujemo materijalima tako da preventivno delujemo i minimiziramo negativne uticaje na životnu sredinu, Poštujemo zakonske i druge zahteve sa kojima smo se saglasili a koji se odnose na zaštitu životne sredine i opasnosti po zdravlje i bezbednost na radu, Preduzimanjem preventivnih i korektivnih mera eliminišemo/smanjemo negativne uticaje na životnu sredinu, Politiku saopštavamo svim osobama koji rade za ili preko organizacije da bi te osobe bile svesne svojih pojedinačnih obaveza u pogledu zaštite životne sredine,

Politika bezbednosti i zdravlja na radu

Obezbeđujemo uslove na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih. Politiku saopštava svim osobama koje rade za ili preko organizacije da bi te osobe bile svesne svojih pojedinačnih obaveza u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu.